• vršimo prevoz pokojne osobe od mesta nastupanja smrti
 • prevoz u zemlji i inostranstvu
 • organizujemo i pribavljamo dokumentaciju za prevoz u inostranstvu i zemlji
 • organizujemo kremaciju i pripremamo potrebnu dokumentaciju
 • dostavljamo lekarske papire do matičarske kancelarije
 • izrađujemo posmrtnice, iste stavljamo na našu internet stranici
 • nudimo uslugu oblačenje, kupanje, brijanja ili šminkanja pokojnika
 • nudimo veliki izbor pogrebne opreme (sanduci, krstovi, piramide, reformatske table, pokrovi, crne trake, sveće, peškiri…)
 • obezbeđujemo limene uloške i zatvaranje istih
 • nudimo bukete, vence, cvetne aranžmane od prirodnog i veštačkog cveća i iste dopremamo do grobnog mesta
 • ispisujemo imena na sanduk i grobno obeležje
 • organizujemo i preporučujemo prikladnu muziku za sahrane
 • kremacija
  • OSOBA KOJA ŽELI DA SE POSLE SMRTI KREMIRA MORA U PISANOJ FORMI IZJAVU O POSLEDNJOJ ŽELJI O KREMACIJI OVERITI KOD NOTARA.
  • U SLUČAJU DA NE POSTOJI IZJAVA POK. OSOBE SVI NASLEDNICI MORAJU DA DAJU IZJAVU U PISANOJ FORMI I ISTU DA  OVERE KOD NOTARA.
  • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,
  • FOTO KOPIJA LEKARSKOG PAPIRA O UZROKU SMRTI,
  • PO DOBIJANJU DOKUMENATA POGREBNO PREDUZEĆE  U DOGOVORU SA PORODICOM I KREMATORIJUMOM ZAKAZUJE TERMIN KREMACIJE.
  • URNA SA PEPELOM SE MOŽE PROSUTI U CVETNOM VRTU U NOVOM  SADU ILI VRATITI U SUBOTICU I POHRANITI U GROBNICU.
  • URNA SA PEPELOM SE NE SME DRŽATI U KUĆI ILI PROSUTI NA NEKO DRUGO MESTO KOJE NIJE ZAKONOM ODREĐENO.

Od vašeg poziva radimo za Vas