SR HU

SARKOFAG SUBOTICA

Temetési közlekedési vállalatok, ünnepélyes temetést és értékesítése temetkezési felszerelések

Mi a teendő, ha?

HA A HALÁLESET BEKÖVETKEZIK OTTHON, A TENNIVALÓK A KÖVETKEZŐK:

 1. jelenteni a halálesetet a mentőszolgálatnak a 194-es tel. számon
 2. miután a mentőszolgálat orvosa kiadta az igazolást a halál idejéről és okáról, értesitjük a temetkezési válalatot 024/558-011 tel. ,+381631174082;  +381631174083 számon.
 3. temetkezési vállalkozó (öltözteti, fürdeti, borotválja megállapadás szerint az elhunytat a hűtőházba szállitja.
 4. mentőszolgálattól kapot halotti bizonylattal, az egészségügyi könyvecskével a személyi igazolvánnyal együtt a hozzátartozó elmegy a kerületi orvoshoz, ahol halotti bizonylatot állitanak ki. A bizonylatot két példányban kell kérni: (abban az esetben ha az elhunytat külföldre szállitják, akkor kell három példányban, egy példány szükséges a konzulátusra.)

HA AZ ELHALÁLOZÁS A KORHÁZBAN TÖRTÉNT:

 1. a halotti igazolást azon az osztályon adják ki, ahol a haláleset történt két példányban. (abban az esetben ha a szállitás a külföldre történik három eredeti példányt kell kérni.)
 2. ha megvan a halotti igazolást, akkor lehet rögziteni a temetés időpontját.
 3. a temetés napján a reggeli órákban kell bevinni az elhunyt ruháját a patalógiára.

A TEMETÉSHEZ KELL:

 • Orvosi igazolás a haláll okáról, idejéről
 • az elhunyt személyi igazolványa
 • a sirhely könyvecskét (ha birtokában van a sir vagy a sirhely)
 • az ELIZIJUM biztositási könyvecskét (ha az elhunytnak van biztositása a nyugdijasok egyesületénél.)
 • képet a gyászlaphoz (elkészithető a régi személyi igazolványból is)

Ezekkel a dokumentumokkal a temetkezési vállalat időpontot ad Önöknek, de a 24 órának el kell múlni a halál bekövetkezte után.

 TEMETKEZÉSI SZOLGÁLTATÁSAI:

 • kiadni a plébánosnak a temetés időpontjárol, szoló bizonylatot
 • segit kiválasztani a temetkezés kellékeit:koporsó, bélés, párna és szemfedél, kereszt, gyertyák, törölközők, gyász szalag (fekete), kitűző, fekete sálat és igy tovább. Megrendelhetők a virágok is.
 • minden temetkezési kellék nálunk megvásárolható
 • gyászlap nyomtatása
 • kiirja az elhunyt személy nevét a koporsóra
 • ügyfelünk kivánságára házhoz megyünk

AZ ÖN KÖTELEZETTSÉGEI:

 • hogy a halotti bizonylatot elvigye a temetö csősznek és megmutassa a sir helyet
 • értesiteni a papot a temetés időpontjáról

a temetés után ki kell jelenteni az elhunytat 15 napon belül:az iratokkal a régi városházán (félemelet 5. szoba) kell jelenteni.

külvárosi helyeken ahol a haláleseten történt pl (Bikovo, Đurđin. Žednik, Tavankut, Palić, stb.) az administrációt a helyi közösség irodájában végzik.

 • AZ EREDETI ORVOSI BIZONYLATOT A TEMETKEZÉSI VÁLLALAT VISZI AZ ANYAKÖNYVI HIVATALBA
 • a halott személyi igazolványa
 • születési vagy házzaságkötési anyakönyvi kivonat (lehet régebbi is)
 • az anyakönyvi hivatal kiadja az anykönyvi kivonatot
 • ha külföldre is kell kivonat jelezni kell az anykönyvezetőnek

NYUGDIJ KIJELENTÉSE A MUNKA ÉS EGÉSZSÉGÜGYI TÁRSADALOM BIZTOSITÓNÁL (1. szobában) LEHET MEGTENNI EHHEZ SZÜKSÉGES HALOTTI ANYAKÖNYVI KIVONAT

 • az egyik utolsó nyugdij csekk
 • a temetkezés költségeiröl szóló számlát
 • a betétkönyv vagy folyószámla amelyre a nyugdijbiztositó átutalya a téritést
 • az egészségügyi könyvecskét átadni a társadalmi biztositó intézet földszinti tolóablakánál

SZÜKSÉGES DOKUMENTÁCIÓK KÜLFÖLDRE SZÁLLITÁS ESETÉN

 • fénymásolt orvosi jelentés halál okáról (az eredeti a konzulátuson marad)
 • a halotti anyakönyvi kivonat (nemzetközi)
 • igazolást a temetkezési helyröl abból az államból-várasból ahol eltemetik
 • az elhunyt személy útlevele vagy állampolgársági bizonylat és születési anyakönyvi kivonata
 • egéségügyi engedély (egészségügyi felügyelőség adja ki) amit az URNA Kft is beszerezhet
 • szállitólevél a cél országba (nagykövetség adja ki)
 • biztositani a dupla koporsók használatát
 • a költségek : 25-30 euro amit a konzulátuson kell fizetni

HAMVASZTÁS

az a személy, aki halála után hamvasztást szeretne irásban kell kifejezni utolsó kivánságát és hitelesiteni kell a biróságon

ha az elhunyt személynek nincs nyilatkozata akkor örököseinek kell nyilatkozni irásban amit a biróságon kell hitelesiteni

halotti anyakönyvi kivonat

az orvos által kiadott igazolások fénymásolata

miután a fenti bizonylatok megvanak az URNA temetkezési vállalat a családdal és a krematóriummal egyezteti a kremálás időpontját

az elhunyt hamvait szétszórhatják az Újvidéki virágkertben, vagy urnában Szabadkára hozhatják és a sirba helyezik

a hamvat tartalmazó urna otthon nem tartható sem más helyen ahol nincs ilyen hely kijelölve

 

HA BÁRMILYEN KÉRDÉS MERÜL FEL VEGYE FEL
VELÜNK A KAPCSOLATOT A TEL. +381- (0) 24-558-011,  +381631174082; +381631174083
VAGY A FORRÁS UTCA 30. CIMEN, SZABADKA, SZERBIA

Hivásától Ön számára dolgozunk