SR HU

SARKOFAG SUBOTICA

Pogrebno preduzece za prevoz, ceremonijal sahrane i prodaju pogrebne opreme

Šta ako?

Ako dođe do smrtnog slučaja u kući, vaši postupci su sledeći:

 1. Prijava smrtnog slučaja Hitnoj Pomoći na tel. 194
 2. Nakon izlaska ekipe Hitne Pomoći i ustanovljavanja smrtnog slučaja od lekara i dobijanja lekarskog nalaza o uzroku i vremenu smrti, pozivate dežurni telefon +38124558011; +381631174082 ; +381631174083 ili pogrebnu kuću po Vašem izboru.
 3. Pogrebnik (oblači, kupa, brije, po dogovoru) prevozi pokojnu osobu u rashladnu komoru.
 4. Sa lekarskim papirima dobijenim od Hitne Pomoći, Zdravstvenom knjižicom i Ličnom kartom pokojne osobe ide se kod kvartovnog lekara gde se dobije POTVRDA O SMRTI u dva primerka (u slučaju prevoza pokojnika u inostranstvo. Tražiti TRI primerka, 1 primerak potreban Konzulatu).


Ako dođe do smrtnog slučaja u bolnici:

 1. Potvrda o uzroku smrti se dobije na odeljenju gde je nastupila smrt u dva primerka, i jedan primerak prijave smrtnog slučaja.
  (u slučaju prevoza za inostranstvo tražiti originale u tri primerka)
 2. Po dobijanju potvrde o smrti, može se zakazati termin sahrane .
 3. Na dan sahrane u jutarnjim satima se nosi garderoba na odeljenje PATOLOGIJE.


ZA ZAKAZIVANJE TERMINA SAHRANE POTREBNO JE:

 • LEKARSKI PAPIRI O UZROKU SMRTI
 • LIČNA KARTA POKOJNE OSOBE,
 • KNJIŽICA O GROBNOM MESTU (ako posedujete grobnicu ili obezbeđenu raku),
 • KNJIŽICA ELIZIJUM OSIGURANJA (ako pokojnik ima osiguranje u Udruženju Penzionera),
 • SLIKA ZA POSMRTNICE (može iz lične karte stare)

Sa navedenim dokumentima se zakazuje TERMIN SAHRANE KOJI ODGOVARA VAMA, TJ  PORODICI, ali mora proći najmanje 24 sata od nastupanja smrti.


POGREBNO PREDUZEĆE  IZDAJE:

 • POTVRDU ZA POPA SA PODACIMA O TERMINU SAHRANE,
 • BIRATE OPREMU ZA SAHRANU
  sanduk, komplet pokrov (dušek, jastuk i pokrov), krst, sveće, peškir, žalbena traka, bedž, čiode, šal crni itd.
 • KOD NAS MOŽETE NARUČITI I CVEĆE,
 • ŠTAMPANJE POSMRTNICA
 • NAŠ REFERENT MOŽE DA DOĐE DO VAS!


SVA POTREBNA ROBA SE MOŽE KUPITI U PRODAVNICI POGREBNOG PREDUZEĆA SARKOFAG

VAŠA OBAVEZA JE:

 • DA ODNESETE NALOG GROBARU (pokazati grobno mesto).
 • ODNETI POPU POTVRDU O TERMINU SAHRANE.

POSLE SAHRANE ROK ZA ODJAVU POKOJNE OSOBE JE 15 DANA

POGREBNO PREDUZEĆE SARKOFAG PRIJAVLJUJE SMRT MATIČARU. PREDAJE DOKUMENTACIJU PIO FONDU ZA REFUNDACIJU POGREBNIH TROŠKOVA KORISNICIMA PENZIJE REPULIKE SRBIJE. UZ VAŠE ODOBRENJE I SAGLASNOST, PREDAJE DOKUMETACIJU ZA ISPLATU POSTOJEĆEG OSIGURANJA .

PRIGRADSKA MESTA ODJAVU VRŠE U MESNIM ZAJEDNICAMA  GDE JE NASTUPILA SMRT (BIKOVO, ĐURĐIN, ŽEDNIK, TAVANKUT, PALIĆ itd).

 • ORIGINAL LEKARSKE PAPIRE
 • LIČNA KARTA POKOJNE OSOBE ,
 • KOD MATIČARA SE DOBIJE IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,
 • ZA INOSTRANSTVO ODMAH TRAŽITI MEĐUNARODNI IZVOD.
 • VAŠA LIČNA KARTA,

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PREVOZ VAN SUBOTICE I INOSTRANSTVO:

 • FOTOKOPIJA IZVEŠTAJA LEKARA O UZROKU SMRTI (ORIGINAL ZA KONZULAT),
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,
 • POTVRDA O GROBNOM MESTU IZ GRADA, DRŽAVE GDE SE ŽELI SAHRANITI POKOJNA OSOBA,
 • PASOŠ POKOJNE OSOBE ILI POTVRDA O DRŽAVLJANSTVU I I.M.K. ROĐENIH,
 • SANITARNA DOZVOLA (IZDAJE SANITARNA INSPEKCIJA)
 • SPROVODNICA ZA ULAZAK U DRŽAVU PREVOZA
 • TROŠKOVI U KONZULATU SE PLAĆAJU U EURIMA.

KREMACIJA

 • OSOBA KOJA ŽELI DA SE POSLE SMRTI KREMIRA MORA U PISANOJ FORMI IZJAVU O POSLEDNJOJ ŽELJI O KREMACIJI OVERITI KOD NOTARA,
 • U SLUČAJU DA NE POSTOJI IZJAVA POK. OSOBE, SVI NASLEDNICI MORAJU DA DAJU IZJAVU U PISANOJ FORMI, KOJA JE OVERENA KOD NOTARA.
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,
 • FOTO KOPIJA LEKARSKOG PAPIRA O UZROKU SMRTI,
 • POTVRDA O GROBNOM MESTU ZA POHRANU URNE
 • PO DOBIJANJU DOKUMENATA POGREBNO PREDUZEĆE  U DOGOVORU SA PORODICOM I KREMATORIJUMOM ZAKAZUJE TERMIN KREMACIJE.
 • URNA SA PEPELOM SE MOŽE PROSUTI U VRTU  SEĆANJA U NOVOM  SADU ILI VRATITI U SUBOTICU I POHRANITI U GROBNICU.
 • URNA SA PEPELOM SE NE SME DRŽATI U KUĆI ILI PROSUTI NA NEKO DRUGO MESTO KOJE NIJE ZAKONOM ODREĐENO U SRBIJI.
 •        U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA OBRATITE NAM SE NA
 •                                DEŽURNE TELEFONE  0D0-24H
 • +381(0)24 558 011 +381631174082;  +3816311740832

 • ILI NA ADRESI
  IZVORSKA 30. SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA PREKO( PUTA OD BOLNICE)

  Od vašeg poziva radimo za Vas