SR HU

SARKOFAG SUBOTICA

Pogrebno preduzece za prevoz, ceremonijal sahrane i prodaju pogrebne opreme

Šta ako?

Ako dođe do smrtnog slučaja u kući, vaši postupci su sledeći:

 1. Prijava smrtnog slučaja Hitnoj Pomoći na tel. 194
 2. Nakon izlaska ekipe Hitne Pomoći i dobijanja sprovodice od lekara koji je konstatovao smrt, mesto i vremenu smrti, pozivate dežurni telefon +38124558011; +381631174082 ; +381631174083 ili pogrebnu kuću po Vašem izboru.
 3. Pogrebnik prevozi pokojnu osobu u rashladnu komoru.(oblači, kupa, brije, po dogovoru)
 • NAŠ REFERENT MOŽE DA DOĐE DO VAS!

Ako dođe do smrtnog slučaja u bolnici:

 1. Sprovodnica se dobije na odeljenju gde je nastupila smrt .
  (u slučaju prevoza za inostranstvo  i radi naplate osiguranja tražiti od lekara izveštaj o umrloj osobi,
 2. Po dobijanju sprovodnice, može se zakazati termin sahrane .


ZA ZAKAZIVANJE TERMINA SAHRANE POTREBNO JE:

 • SPROVODNICA
 • LIČNA KARTA POKOJNE OSOBE,
 • KNJIŽICA O GROBNOM MESTU (ako posedujete grobnicu ili obezbeđenu raku),
 • KNJIŽICA ELIZIJUM OSIGURANJA (ako pokojnik ima osiguranje u Udruženju Penzionera),
 • SLIKA ZA POSMRTNICE (može iz lične karte stare)

Sa navedenim dokumentima  dolazite kod nas gde se izabere oprema i  zakazuje termin sahrane,

SVA POTREBNA OPREMA SE MOŽE KUPITI U PRODAVNICI POGREBNOG PREDUZEĆA SARKOFAG

 • KOD NAS MOŽETE NARUČITI I CVEĆE,

 • ŠTAMPANJE POSMRTNICA

 UMANJUJEMO TROŠKOVE RAČUN U VREDNOSTI PIO REFUNDACIJE  POGREBNIH TROŠKOVA KORISNICIMA PENZIJE REPULIKE SRBIJE.

UZ VAŠE ODOBRENJE I SAGLASNOST, PREDAJEMO  DOKUMETACIJU ZA ISPLATU POSTOJEĆEG OSIGURANJA .

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PREVOZ VAN SUBOTICE I INOSTRANSTVO:

 • FOTOKOPIJA IZVEŠTAJA LEKARA O UZROKU SMRTI (ORIGINAL ZA KONZULAT),
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,
 • POTVRDA O GROBNOM MESTU IZ GRADA, DRŽAVE GDE SE ŽELI SAHRANITI POKOJNA OSOBA,
 • PASOŠ POKOJNE OSOBE ILI POTVRDA O DRŽAVLJANSTVU I I.M.K. ROĐENIH,
 • SANITARNA DOZVOLA (IZDAJE SANITARNA INSPEKCIJA)
 • SPROVODNICA ZA ULAZAK U DRŽAVU PREVOZA
 • TROŠKOVI U KONZULATU SE PLAĆAJU U EURIMA.

KREMACIJA

 • OSOBA KOJA ŽELI DA SE POSLE SMRTI KREMIRA MORA U PISANOJ FORMI IZJAVU O POSLEDNJOJ ŽELJI O KREMACIJI OVERITI KOD NOTARA,
 • U SLUČAJU DA NE POSTOJI IZJAVA POK. OSOBE, SVI NASLEDNICI MORAJU DA DAJU IZJAVU U PISANOJ FORMI, KOJA JE OVERENA KOD NOTARA.
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH,
 • FOTO KOPIJA LEKARSKOG PAPIRA O UZROKU SMRTI,
 • POTVRDA O GROBNOM MESTU ZA POHRANU URNE
 • PO DOBIJANJU DOKUMENATA POGREBNO PREDUZEĆE  U DOGOVORU SA PORODICOM I KREMATORIJUMOM ZAKAZUJE TERMIN KREMACIJE.
 • URNA SA PEPELOM SE MOŽE PROSUTI U VRTU  SEĆANJA U NOVOM  SADU ILI VRATITI U SUBOTICU I POHRANITI U GROBNICU.
 • URNA SA PEPELOM SE NE SME DRŽATI U KUĆI ILI PROSUTI NA NEKO DRUGO MESTO KOJE NIJE ZAKONOM ODREĐENO U SRBIJI.
 •   U SLUČAJU BILO KAKVIH NEJASNOĆA   OBRATITE NAM SE NA
 •           DEŽURNE TELEFONE  0D 0-24H

 • +38124 558 011 ( +381631174082);  (+381631174083 )

       mail  sarkofag1subotica@gmail.com
 • ILI NA ADRESI IZVORSKA 30. SUBOTICA, REPUBLIKA SRBIJA (PREKO PUTA OD BOLNICE)       
 •    Od vašeg poziva radimo za Vas pripremu dokumentacije  pre i posle sahrane!