SR HU

SARKOFAG SUBOTICA

Pogrebno preduzece za prevoz, ceremonijal sahrane i prodaju pogrebne opreme

Način rada

Korisnicima naših usluga rešavamo pripremu dokumentacije pre i posle sahrane.

-Prodaja pogrebne opreme,

-Prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu,

-Smeštaj  i prevoz pokojnika od mesta nastupanja smrti do rashladne komore i grobnog mesta 

-Organizovanje kremacije,

Podnošenje zahteva za:

 -izdavanje I.M.K.Umrlih,

– isplata osiguranja na osnovu potpisanih  polisa korisnika osiguranja    – nasleđivanje porodične penzije posle smrti korisnika penzije.                           

Račun pogrebnih usluga i opreme umanjujemo za iznos koji refundira penzijsko invalidsko osiguranje Srbije.

Hvala za dosadašnje ukazano poverenje.