SR HU

SARKOFAG SUBOTICA

Pogrebno preduzece za prevoz, ceremonijal sahrane i prodaju pogrebne opreme

Sahrane

 

SAHRANA  03. OKTOBRA  2019.GODINE

1.

3. OKTOBRA   2019 GODINE U 15  ČASOVA

U SUBOTICI NA NOVOM GROBLJU U ALEKSANDROVU

POKOJNICA   MARČETIĆ SMILJKA , ŽIVELA 71. GODINU

SUBOTICA, BAJNATSKA ULICA