SR HU

SARKOFAG SUBOTICA

Pogrebno preduzece za prevoz, ceremonijal sahrane i prodaju pogrebne opreme

Sahrane

 

SAHRANA 23. АVGUSTA  2019.GODINE

 

1.

23. AVGUSTA   2019 GODINE U 14:00  ČASOVA

NA GROBLJU U KRIVAJI

POKOJNICA  STOJA MARJANOVIĆ , ŽIVELA  88. GODINA

ULICA  JOŽEFA KUČERE ,  BAČKA TOPOLA